Kategorie
Brak kategorii

Avon dla dobra zwierząt

Avon dla dobra zwierząt

OŚWIADCZENIE AVON W TROSCE O DOBRO ZWIERZĄT

Avon deklaruje, że nie testuje na zwierzętach żadnych produktów na całym świecie. Avon został pierwszą, globalną firmą* kosmetyczną, która zakończyła proceder testowania swoich produktów na zwierzętach w Chinach. Z radością ogłaszamy, że w związku z tym, firma została uznana przez People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) za „działającą na rzecz zmian regulacyjnych”.**. Poszanowanie dobra zwierząt to fundament filozofii bezpieczeństwa produktów firmy Avon. Od wielu lat pracujemy nad wprowadzeniem pozytywnych zmian w tym zakresie, a już 30 lat temu zrezygnowaliśmy z wykorzystania zwierząt do badań. Wraz z naszymi partnerami nadal będziemy działać w trosce o dobro zwierząt.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.avonworldwide.com/about-us/our-values/policiespositions/animal-welfare

* Na podstawie 10 największych globalnych firm kosmetycznych i higieny osobistej Euromonitor International (kwiecień 2019 r.)
 ** Działania związane z polityki dotyczące dobrostanu zwierząt
avon nie testujemy na zwierzętach

NASZA PRACA, BY ULEPSZYĆ ALTERNATYWNE METODY DO TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

Najważniejsze informacje o partnerach Avon w zakresie rozwoju alternatyw dla testów na zwierzętach:

Instytut Nauk In vitro (IIVS)

Naukowcy Avon przez długi czas odgrywali ważną rolę jako członkowie panelu naukowego IIVS – organizacji nonprofit wspierająca badaniami w kierunku rozwoju testów kosmetycznych nieprzeprowadzanych na zwierzętach na całym świecie. Avon jest także członkiem organizacji Industry Council for the Advancement of regulatory Acceptance of Alternatives (ICARAA), grupy wspierającej działania ukierunkowane przyspieszeniu wdrażaniu nowych metod testów bez udziału zwierząt przez instytucje rządowe tak jak chińska administracja ds. Żywności i Leków.

Centrum alternatywnych metod do testów zwierzęcych na John Hopkins University

Avon pozostaje długotrwałym partnerem wspomagającym Centrum Alternatywnych Metod do testów zwierzęcych na John Hopkins University, który prezentuje Avon z Nagroda Uznania dla oddania wobec zasady 3Rs( Udoskonalenie, redukcja, Zastąpienie i użycia alternatywnych testów bezpieczeństwa kosmetyków. Avon rozpoczął współpracę w Centrum już w 1988 roku w projekcie dotyczącego sprawdzania kosmetyków pod względem alergii oczu.

Fundusz FRAME

W Europie Avon od wielu lat wspiera Fundusz Zastąpienia Zwierzęcych Eksperymentów Medycznych w Wielkiej Brytanii. FRAME jest oddany w rozwój nowych i odpowiednich metod, które mogłyby w pełni zastąpić przeznaczanie zwierząt do testów w celach medycznych i naukowych.

Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach (EPAA)

Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach to dobrowolna współpraca pomiędzy Komisja Europejska a Europejskim Stowarzyszeniem Handlowym oraz innymi firmami z siedmiu sektorów. Nasi partnerzy są zobowiązani do zbierania wiedzy i źródeł, aby przyśpieszyć rozwój, uprawomocnienie oraz akceptacje alternatywnych sposobów wobec testów na zwierzętach. Ogólnym celem jest zastąpienie, redukcja oraz ulepszenie badan bezpieczeństwa kosmetyków bez udziału zwierząt.

Europejska Komisja Kosmetyków i produktów osobistej pielęgnacji

Jest to europejsko-amerykańska kooperacja branży kosmetycznej, w której Avon pozostaje aktywnym członkiem. Stowarzyszenia współpracują z chińskimi władzami, w celu przekonania władz chińskich o słuszności metod wykluczających okrucieństwo wobec zwierząt i w celu zakończenia stosowania tych praktyk.

Humane Society International

Humane Society International to wiodące stowarzyszenie stojące na straży ochrony zwierząt, którego kampanie wpływają na działania związane z ochroną środowiska naturalnego i brak ingerencji w nie. To również działania na rzecz ochrony zwierząt przeciw przeznaczaniem ich do celów naukowych oraz badawczych. Avon wspiera kampanie #BeCrueltyFree, której celem jest przeprowadzenie zmian na całym świecie w szczególności na terenie Południowo Wschodniej Azji.