Kategorie
Brak kategorii

Avon kontra przemoc

Avon kontra przemoc

Avon Kontra Przemoc to kampania społeczna i edukacyjna zainaugurowana w 2004r. w USA. W Polsce w 2008r. została zainicjowana kampania Avon Kontra Przemoc. W Avon wierzymy w świat, w którym kobiety i dziewczęta mogą żyć bez przemocy. Działania w ramach tej kampanii to edukacja na temat świadomości istnienia problemu oraz możliwości udzielania pomocy ofiarom przemocy.

Środki na realizację kampanii pozyskiwane są ze sprzedaży produktów Avon z Symbolem Nieskończoności, czyli symbolem walki z przemocą. Kupując dane produkty wspieramy działanie w ramach kampanii.

W 2019 roku Avon we współpracy z fundacją Feminoteka rozpoczął akcję „Avon Kontra Przemoc – skreśl niepotrzebne”, w ramach której powstała aplikacja Avon Alert dla ofiar przemocy i ich otoczenia. Popularną inicjatywą kampanii jest coroczny bieg „Avon Kontra Przemoc” w podwarszawskim Garwolinie, który charakteryzuje się bardzo dużym udziałem kobiet z pośród uczestników biegu. Bieg wpisał się na stałe w kalendarz miłośników biegania.

.

Przemoc

Co to jest przemoc?

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami.

Obelgi, groźby (przemoc psychiczna), wymuszanie współżycia seksualnego (przemoc seksualna), ograniczanie dostępu do pieniędzy (przemoc ekonomiczna) to także forma przemocy.

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna  – bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna – poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytyka, narzucanie własnych sądów, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa.

Przemoc seksualna – naruszanie godności osobistej, wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.

Przemoc to przestępstwo.

Polskie prawo zakazuje stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie!

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, zwróć się o pomoc do ekspertów Niebieskiej Linii!

Fakty na temat przemocy:

FAKT: Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty życia lub zdrowia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

FAKT: Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego – niezależnie od sytuacji ekonomicznej, wykształcenia czy grupy społecznej.

FAKT: Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

FAKT: Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc z dużym prawdopodobieństwem powtórzy się.

FAKT: Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynników powstrzymujących kobiety od odejścia od sprawcy.

FAKT: Alkoholizm nie jest przyczyną przemocy. Wielu mężczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, kiedy są trzeźwi. Są tacy, którzy biją tylko pod wpływem alkoholu, ale i tacy, którzy biją tylko gdy są trzeźwi.

FAKT: Badania pokazują, iż emocjonalne i fizyczne zdrowie dzieci polepsza się, kiedy są odizolowane od sprawcy. Wiele kobiet opuszcza związek oparty na przemocy, mając na uwadze bardziej ochronę dzieci niż siebie.

FAKT: Nikt nie zasługuje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

FAKT: Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

FAKT: Przemoc ze strony osoby bliskiej jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż przemoc, która występuje ze strony obcej osoby.

FAKT: Każda kobieta ma prawo powiedzieć „NIE” niezależnie od tego kim jest. Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym; akt ślubu nie odbiera tego prawa.