Kategorie
Brak kategorii

Avon kontra rak piersi

Avon kontra rak piersi

OD CODZIENNYCH ZAKUPÓW DO OCALENIA ŻYCIA.

Od 135 lat dajemy kobietom możliwość zdobycia niezależności finansowej i pracy na własnych zasadach , ale przede wszystkim troszczymy się o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

To dla tego została powołana do życia kampania AVON KONTRA RAK PIERSI , oraz akcja  GABINETY Z RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ.

avon kontra rak piersi

Od lat wspólnie ze stowarzyszeniem AMAZONKI zachęcamy Polki do profilaktyki raka piersi i dofinansowujemy tysiąc badań USG piersi , by zmienić życie kobiet na lepsze i zapewnić im dobrą, zdrową przyszłość.

Dążymy do tego , aby systematyczne badania stały się nawykiem i częścią stylu życia wszystkich Polek.

Dzięki takim akcjom jak GABINETY Z RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ możemy wcześniej wykrywać raka piersi u kobiet i przekonywać , że profilaktyka ma wielkie znaczenie.

Cieszymy się ,że od tylu lat mamy możliwość tworzenia razem z marką AVON tej ważnej inicjatywy i przekonywaniu kolejnych kobiet do zadbania o swoje zdrowie.

Prowadzona w Polsce kampania AVON KONTRA RAK PIERSI ma na celu podniesienie świadomości kobiet w kwestii profilaktyki raka piersi , a także zwiększenie dostępu do badań w celu wczesnego wykrycia choroby.

Tylko od 2019 roku AVON dofinansował łącznie 18 000 badań , dając Polkom szansę na wczesną diagnostykę.

Natomiast globalnie marka przekazała już ponad milion dolarów na cele ważne dla kobiet na całym świecie , w tym właśnie na ich wsparcie w walce o zdrowie.

Kategorie
Brak kategorii

Avon kontra przemoc

Avon kontra przemoc

Avon Kontra Przemoc to kampania społeczna i edukacyjna zainaugurowana w 2004r. w USA. W Polsce w 2008r. została zainicjowana kampania Avon Kontra Przemoc. W Avon wierzymy w świat, w którym kobiety i dziewczęta mogą żyć bez przemocy. Działania w ramach tej kampanii to edukacja na temat świadomości istnienia problemu oraz możliwości udzielania pomocy ofiarom przemocy.

Środki na realizację kampanii pozyskiwane są ze sprzedaży produktów Avon z Symbolem Nieskończoności, czyli symbolem walki z przemocą. Kupując dane produkty wspieramy działanie w ramach kampanii.

W 2019 roku Avon we współpracy z fundacją Feminoteka rozpoczął akcję „Avon Kontra Przemoc – skreśl niepotrzebne”, w ramach której powstała aplikacja Avon Alert dla ofiar przemocy i ich otoczenia. Popularną inicjatywą kampanii jest coroczny bieg „Avon Kontra Przemoc” w podwarszawskim Garwolinie, który charakteryzuje się bardzo dużym udziałem kobiet z pośród uczestników biegu. Bieg wpisał się na stałe w kalendarz miłośników biegania.

.

Przemoc

Co to jest przemoc?

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami.

Obelgi, groźby (przemoc psychiczna), wymuszanie współżycia seksualnego (przemoc seksualna), ograniczanie dostępu do pieniędzy (przemoc ekonomiczna) to także forma przemocy.

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna  – bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna – poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytyka, narzucanie własnych sądów, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa.

Przemoc seksualna – naruszanie godności osobistej, wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.

Przemoc to przestępstwo.

Polskie prawo zakazuje stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie!

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, zwróć się o pomoc do ekspertów Niebieskiej Linii!

Fakty na temat przemocy:

FAKT: Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty życia lub zdrowia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

FAKT: Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego – niezależnie od sytuacji ekonomicznej, wykształcenia czy grupy społecznej.

FAKT: Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

FAKT: Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc z dużym prawdopodobieństwem powtórzy się.

FAKT: Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynników powstrzymujących kobiety od odejścia od sprawcy.

FAKT: Alkoholizm nie jest przyczyną przemocy. Wielu mężczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, kiedy są trzeźwi. Są tacy, którzy biją tylko pod wpływem alkoholu, ale i tacy, którzy biją tylko gdy są trzeźwi.

FAKT: Badania pokazują, iż emocjonalne i fizyczne zdrowie dzieci polepsza się, kiedy są odizolowane od sprawcy. Wiele kobiet opuszcza związek oparty na przemocy, mając na uwadze bardziej ochronę dzieci niż siebie.

FAKT: Nikt nie zasługuje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

FAKT: Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

FAKT: Przemoc ze strony osoby bliskiej jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż przemoc, która występuje ze strony obcej osoby.

FAKT: Każda kobieta ma prawo powiedzieć „NIE” niezależnie od tego kim jest. Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym; akt ślubu nie odbiera tego prawa.

Kategorie
Brak kategorii

Avon dla dobra zwierząt

Avon dla dobra zwierząt

OŚWIADCZENIE AVON W TROSCE O DOBRO ZWIERZĄT

Avon deklaruje, że nie testuje na zwierzętach żadnych produktów na całym świecie. Avon został pierwszą, globalną firmą* kosmetyczną, która zakończyła proceder testowania swoich produktów na zwierzętach w Chinach. Z radością ogłaszamy, że w związku z tym, firma została uznana przez People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) za „działającą na rzecz zmian regulacyjnych”.**. Poszanowanie dobra zwierząt to fundament filozofii bezpieczeństwa produktów firmy Avon. Od wielu lat pracujemy nad wprowadzeniem pozytywnych zmian w tym zakresie, a już 30 lat temu zrezygnowaliśmy z wykorzystania zwierząt do badań. Wraz z naszymi partnerami nadal będziemy działać w trosce o dobro zwierząt.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.avonworldwide.com/about-us/our-values/policiespositions/animal-welfare

* Na podstawie 10 największych globalnych firm kosmetycznych i higieny osobistej Euromonitor International (kwiecień 2019 r.)
 ** Działania związane z polityki dotyczące dobrostanu zwierząt
avon nie testujemy na zwierzętach

NASZA PRACA, BY ULEPSZYĆ ALTERNATYWNE METODY DO TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

Najważniejsze informacje o partnerach Avon w zakresie rozwoju alternatyw dla testów na zwierzętach:

Instytut Nauk In vitro (IIVS)

Naukowcy Avon przez długi czas odgrywali ważną rolę jako członkowie panelu naukowego IIVS – organizacji nonprofit wspierająca badaniami w kierunku rozwoju testów kosmetycznych nieprzeprowadzanych na zwierzętach na całym świecie. Avon jest także członkiem organizacji Industry Council for the Advancement of regulatory Acceptance of Alternatives (ICARAA), grupy wspierającej działania ukierunkowane przyspieszeniu wdrażaniu nowych metod testów bez udziału zwierząt przez instytucje rządowe tak jak chińska administracja ds. Żywności i Leków.

Centrum alternatywnych metod do testów zwierzęcych na John Hopkins University

Avon pozostaje długotrwałym partnerem wspomagającym Centrum Alternatywnych Metod do testów zwierzęcych na John Hopkins University, który prezentuje Avon z Nagroda Uznania dla oddania wobec zasady 3Rs( Udoskonalenie, redukcja, Zastąpienie i użycia alternatywnych testów bezpieczeństwa kosmetyków. Avon rozpoczął współpracę w Centrum już w 1988 roku w projekcie dotyczącego sprawdzania kosmetyków pod względem alergii oczu.

Fundusz FRAME

W Europie Avon od wielu lat wspiera Fundusz Zastąpienia Zwierzęcych Eksperymentów Medycznych w Wielkiej Brytanii. FRAME jest oddany w rozwój nowych i odpowiednich metod, które mogłyby w pełni zastąpić przeznaczanie zwierząt do testów w celach medycznych i naukowych.

Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach (EPAA)

Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach to dobrowolna współpraca pomiędzy Komisja Europejska a Europejskim Stowarzyszeniem Handlowym oraz innymi firmami z siedmiu sektorów. Nasi partnerzy są zobowiązani do zbierania wiedzy i źródeł, aby przyśpieszyć rozwój, uprawomocnienie oraz akceptacje alternatywnych sposobów wobec testów na zwierzętach. Ogólnym celem jest zastąpienie, redukcja oraz ulepszenie badan bezpieczeństwa kosmetyków bez udziału zwierząt.

Europejska Komisja Kosmetyków i produktów osobistej pielęgnacji

Jest to europejsko-amerykańska kooperacja branży kosmetycznej, w której Avon pozostaje aktywnym członkiem. Stowarzyszenia współpracują z chińskimi władzami, w celu przekonania władz chińskich o słuszności metod wykluczających okrucieństwo wobec zwierząt i w celu zakończenia stosowania tych praktyk.

Humane Society International

Humane Society International to wiodące stowarzyszenie stojące na straży ochrony zwierząt, którego kampanie wpływają na działania związane z ochroną środowiska naturalnego i brak ingerencji w nie. To również działania na rzecz ochrony zwierząt przeciw przeznaczaniem ich do celów naukowych oraz badawczych. Avon wspiera kampanie #BeCrueltyFree, której celem jest przeprowadzenie zmian na całym świecie w szczególności na terenie Południowo Wschodniej Azji.