Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

Avon zawiera z niezależnymi kontrahentami (zwanym dalej Niezależnymi Konsultantkami / Konsultantami bądź Konsultantkami / Konsultantami) umowy sprzedaży produktów Avon. Konsultanci / Konsultantki mogą nabywać produkty na własne potrzeby lub odsprzedawać je na rzecz swoich klientów. Niezależne Konsultantki / Konsultanci nie są pracownikami Avon. Avon nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych przez Konsultantki / Konsultantów, w tym w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych Konsultantek / Konsultantów / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Ta część Polityki Prywatności dotyczy danych osobowych Konsultantek/Konsultantów, Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży. Użyte w Polityce prywatności wyrażenia „Avon”, „nas”, „my”, „nasze” oznaczają administratora danych osobowych: Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32 (02-170), Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028712, NIP: 5260303823, REGON: 012579953, numer rejestrowy BDO: 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 53 115 800,00 PLN, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że Avon decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do Avon przez Liderów Sprzedaży oraz Okręgowych Menadżerów Sprzedaży w celu wykonania umowy z Avon lub wspierania Twojego rozwoju w ramach działalności w Avon. Liderzy Sprzedaży oraz Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży są niezależnymi od Avon podmiotami i administratorami danych osobowych i decydują o środkach i sposobach przetwarzania danych. Co do zasady, Liderzy Sprzedaży i Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży przetwarzają Twoich dane osobowe zgodnie z niniejszym dokumentem. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób są oni zobowiązani do przekazania dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania.

2. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od Liderów Sprzedaży lub Okręgowych Menadżerów Sprzedaży. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP – o ile dotyczy), wszelkie identyfikatory nadane przez Avon (np. indywidualny numer Konsultanta/Konsultantki) oraz wszelkie zdjęcia profilowe, które wgrasz do naszych systemów.
 • PESEL – w przypadku zakupów na kredyt
 • datę urodzenia
 • informacje o Twoim rachunku bankowym
 • informacje o Twoich zakupach w Avon, oferowanych przez Avon rabatach, strukturze sprzedaży, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów, zwrotów, programów lojalnościowych, konkursów, bonusów itp.
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych) oraz informacje, jakie wymieniasz z Liderami Sprzedaży i Okręgowymi Menadżerami Sprzedaży.
 • informację o posiadaniu przez Ciebie konta w mediach społecznościowych (jeśli zgodzisz się, abyśmy kierowali do Ciebie reklamy za pośrednictwem mediów społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”. Więcej o cookies dowiesz się tutaj

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Konsultantek/Konsultantów, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy z Tobą, w celu realizowania Twoich zamówień, obliczania rabatów, realizacji usług płatności online, zapewnienia bonusów i nagród oraz zarządzania kontem w systemach informatycznych

Kiedy Ty lub Twoi klienci składają u nas zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe do jego realizacji oraz zapewniamy odpowiednie prowizje, rabaty, zniżki i bonusy. Podstawą prawną jest wykonywanie umowy z Konsultantką/Konsultantem (umowy z Liderem Sprzedaży, Okręgowym Menadżerem Sprzedaży).

 • w celach komunikacyjnych

Możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS itd. w celach administracyjnych lub operacyjnych, na przykład, w celu wysłania potwierdzenia / statusu zamówienia lub płatności, przez okres obowiązywania Twojej umowy z Avon.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na dzieleniu się z Tobą istotnymi informacjami oraz zapewnienia bieżącej obsługi Twoich zamówień.

 • w celu realizacji usług płatności online

Kiedy w toku składania zamówienia na naszej stronie internetowej wybierzesz, aby Twój Klient zapłacił za zamówienie przy wykorzystaniu elektronicznych metod płatności, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tej płatności oraz wykonania dodatkowych czynności, które są związane z korzystaniem przez Twojego Klienta z płatności online. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia Ci wyboru metody płatności online, obsługi zamówienia, dla którego wybrałaś/wybrałeś płatność online, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z tymi zamówieniami. Będziemy Ci także prezentować historię Twoich zamówień opłacanych metodami płatności online i umożliwiać zarządzanie środkami zgromadzonymi w Twoim wirtualnym portfelu. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon polegający na udostępnieniu Ci dogodnych form płatności za zamówienia, co ma na celu wspieranie Twojej działalności w związku z Avon.

 • w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń, jako Konsultantka / Konsultant oraz zapewniania jak najwyższego poziomu współpracy z Avon

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dopasowania naszych usług / produktów do Twoich potrzeb / preferencji . Na przykład, możesz wskazywać nam preferencje dotyczące miejsca dostawy. Możemy również zbierać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony www Avon w celu analizowania, jakie produkty będą dla Ciebie odpowiednie oraz w celu efektywnego udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon, polegający na zapewnieniu Ci dostępu do produktów najbardziej dla Ciebie odpowiednich oraz efektywnym udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania.

 • w celu informowania o produktach i ofertach Avon 

Aby pomóc Ci w odsprzedaży produktów Avon swoim klientom, możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS lub telefonicznie w celu informowania Cię o produktach i ofertach Avon, jednakże kontakt ten będzie odbywać się w zakresie, w jakim uzyskaliśmy Twoją wcześniejszą zgodę, jeżeli jest wymagana przez odpowiednie przepisy prawa. Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Twoich preferencji i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do tych preferencji, aby zapewnić Ci jak najbardziej efektywne prowadzenie działalności.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Avon, polegający na zapewnieniu skutecznego marketingu naszych produktów, promowaniu świadomości na temat produktów Avon i wsparciu w rozwijaniu Twojej działalności w związku z Avon. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych, skontaktuj się z nami.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony naszych interesów biznesowych

Cele biznesowe, do których będziemy używać Twoich danych osobowych obejmują księgowość, rozliczenia, audyt, badanie nadużyć finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony, cele prawne, analizę statystyczną i marketingową, testowanie systemów, utrzymanie, rozwój i zapewnienie gwarancji na produkty Avon oraz wszelkich innych praw, ustawowych i innych, dotyczących zwrotu produktów. Możemy również korzystać z danych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej, w celu ich monitorowania i ulepszania. Cele biznesowe obejmują wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

 • w celu przeprowadzania konkursów

Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy Twoje dane, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, także w celu poinformowania Cię, czy wygrałeś. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach zorganizowania i przeprowadzenia konkursów znajdują się ich regulaminach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli zdecydujesz się na udział w konkursie, którą możesz wycofać w każdym czasie – w tym celu skontaktuj się z nami.

Poniższe dotyczy przetwarzania przez Avon danych osobowych Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych powyżej oraz w celu wspierania działalności gospodarczej innych Konsultantek/Konsultantów oraz Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży, w tym w szczególności w celu raportowania wyników sprzedaży. W przypadku złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami. Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, Avon może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, musimy znać Twoje dane kontaktowe, aby zrealizować wysyłkę produktów lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Ciebie płatności.

4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom (będącym – w zależności od przypadku podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu, bądź innymi administratorami danych przetwarzających dane we własnym imieniu):

 • obecnym i potencjalnym klientom Avon
 • Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży
 • innym spółkom z grupy Avon (ich lista jest dostępna na tutaj) https://www.avonworldwide.com/markets (wstawić hiperłącze)
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej (w tym w zakresie IT, firmom logistycznym, doradcom prawnym i ekonomicznym, dostawcom usług płatniczych) itp.
 • w przypadku danych osób, które nie wywiązują się z obowiązku dokonania płatności – podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem wierzytelności oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat sytuacji finansowej dłużników.
 • spółce przejmującej, dostawcom usług lub innym osobom trzecim w związku z zapłatą, negocjacjami lub zakończeniem transakcji, w ramach której następuje przejęcie Avon bądź połączenie Avon z inną spółką lub przekazanie całości bądź części aktywów Avon
 • organom administracji publicznej.

Udostępnienie/przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach (w tym w celu zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą działać jako administratorzy danych osobowych) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Avon stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, które są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważanych za zapewniające niższy poziom ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy wsparcia i utrzymania systemów IT podpisali klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub stosują inne prawnie dopuszczalne zabezpieczenia takiego transferu danych.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony, za pomocą różnych środków, np. cookies. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich.

W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzecią tylko wtedy, gdy przetwarza ona Twoje dane osobowe na polecenie Avon.

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Avon przez czas trwania Twojej współpracy z Avon a następnie przez okres niezbędny dla wywiązania się z naszych bieżących zobowiązań (np. przechowywanie informacji dla celów księgowych) oraz na okres niezbędny do rozpoczęcia lub obrony wszelkich roszczeń prawnych. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat terminów, skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z Polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu danych lub wycofasz swoją zgodę (taką zgodę możesz wycofać w każdym czasie).

6. Twoje obowiązki

Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są aktualne, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jako niezależny Konsultant /niezależna Konsultantka jesteś odpowiedzialny / -a za przetwarzanie danych osobowych Twoich klientów, innych Konsultantów/Konsultantek, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży i innych osób, jakie przetwarzasz w ramach swojej działalności. Jest to szczególny element współpracy w ramach sprzedaży bezpośredniej. Zobowiązujesz się stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych, otrzymywanych, w inny sposób przetwarzanych i przechowywanych przez Ciebie. Zobowiązujesz się nie przetwarzać danych osobowych do celów innych niż zawarte tym dokumencie.

Aby pomóc w zrozumieniu tej odpowiedzialności, przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań (FAQs), dostępnych w Dziale Obsługi Klienta.

7. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, to wówczas masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dodatkowe informacje dla potencjalnych Konsultantek/Konsultantów

Jeżeli podasz swoje dane osobowe firmie Avon lub Liderowi Sprzedaży Avon / Okręgowemu Menadżerowi Sprzedaży w celu nawiązania współpracy jako Konsultantką/Konsultantem Avon, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie Avon lub Liderowi Sprzedaży Avon / Okręgowemu Menadżerowi Sprzedaży wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i omówienia możliwości zastania Konsultantką/Konsultantem Avon. Może to nastąpić za pomocą środków elektronicznych, w tym poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego, wiadomości SMS, MMS i mediów społecznościowych. Jeśli nie zostaniesz konsultantką/konsultantem Avon, Twoje dane osobowe zostaną usunięte przez Avon w ciągu 90 dni.

9. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij e-mail na adres pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA. Dodatkowa opcja to e-mail: klub.avon.polska@gmail.com

10. Zmiany w Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Każdą nową wersję niniejszej Polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów

1. Informacje ogólne 

Ta część Polityki Prywatności dotyczy danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów przekazywanych do Avon przez tych Klientów lub Konsultantki / Konsultantów.

Użyte w Polityce prywatności wyrażenia „Avon”, „nas”, „my”, „nasze” oznaczają Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32 (02-170), Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028712, NIP: 5260303823, REGON: 012579953, numer rejestrowy BDO: 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 53 115 800,00 PLN, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator decyduje, w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane.

W przypadku, gdy realizujesz zamówienia u Konsultantki/Konsultanta, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez Konsultantkę/Konsultanta, jako niezależnego administratora danych osobowych. Konsultantki/Konsultanci są podmiotami niezależnymi od Avon. Avon nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Konsultantki/Konsultantów.

Konsultantka/ Konsultant przetwarza Twoje dane osobowe w określonych przez siebie celach i w określony przez siebie sposób, w tym dla własnych celów marketingowych. Co do zasady, Konsultantki / Konsultanci powinni przetwarzać dane osobowe w celach określonych w tym dokumencie. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach, Konsultanci / Konsultantki są zobowiązani/zobowiązane do przekazania Ci dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2.Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy?

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od Konsultantek / Konsultantów. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
 • informacje o Twoich zamówieniach złożonych u Konsultantki / Konsultanta, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje dotyczące płatności
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych) oraz informacje jakie wymieniasz z Konsultantkami/Konsultantami
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na stronie internetowej Avon lub w aplikacjach Avon i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony, za pomocą różnych środków, np. cookies. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści Avon w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej Avon, Avon jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzęcią tylko wtedy, gdy przetwarza ona Twoje dane osobowe na polecenie Avon.

3. W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zrealizowania Twojego zamówienia

Kiedy składasz zamówienie w Avon, przetwarzamy Twoje dane osobowe do jego realizacji. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail i/lub SMS, by wysłać Ci status zamówienia, potwierdzenie zamówienia bądź dokonania płatności. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest wykonywanie umowy sprzedaży produktów Avon.

 • w celu udostępnienia usług płatności online

Kiedy Konsultantka udostępnia Ci możliwość płatności online za produkty Avon kupowane od Konsultantki, będziemy przekazywać Twoje dane dostawcy usług płatniczych (płatności online) w celu umożliwienia dokonania płatności online. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Avon – polegający na umożliwieniu płatności online za produkty nabywane od Konsultantek.

 • w celu poinformowania Cię o naszych produktach i ofertach, które mogą Cię zainteresować

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera Avon lub dokonywałeś już u nas wcześniej zakupów, możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail i/lub SMS o naszych produktach i ofertach. Możemy również od czasu do czasu przesyłać Ci informacje o możliwości zostania Konsultantką/Konsultantem Avon w ramach naszych informacji marketingowych, które otrzymasz tylko, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Tego typu informacje wysyłane są na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie – w tym celu skontaktuj się z nami. Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Klienta i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do Twoich preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że będziesz widziała podczas surfowania w sieci reklamy Avon, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów.

W przypadku, w którym podejmujesz interakcje z Avon w mediach społecznościowych (zamieszczanie postów, wiadomości), Avon będzie mieć dostęp do informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony naszych interesów biznesowych

Cele biznesowe, do których będziemy przetwarzać Twoje danych osobowych obejmują rachunkowość, rozliczenia, audyt, badanie nadużyć finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony, cele prawne, analizę statystyczną i marketingową, testowanie systemów, utrzymanie, rozwój i zapewnienie gwarancji na produkty Avon oraz wszelkich innych praw, ustawowych i innych, dotyczących zwrotu produktów. Możemy również korzystać z danych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej, w celu ich monitorowania i ulepszania. Cele biznesowe obejmują wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji. W przypadku, gdy nie istnieje żaden szczególny obowiązek prawny, do którego spełnienia jesteśmy zobowiązani, przetwarzamy te dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie zarządzania naszą działalnością i utrzymywania naszej dokumentacji w sposób dokładny i aktualny.

 • w celu poproszenia Cię o opinię na temat naszych produktów

Możemy skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię opinię na temat naszych produktów. Może to dotyczyć zakupionego produktu, próbki dostarczonej przez Avon lub produktu, który naszym zdaniem może być dla Ciebie interesujący. Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, by udoskonalić naszą ofertę produktów. Jeżeli zdecydujesz się na uczestnictwo w recenzowaniu naszych produktów, przetwarzanie informacji dotyczących Twojego uczestnictwa oraz opinii odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

 • w celu organizacji konkursów i programów motywacyjnych

Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach lub programach, przetwarzamy Twoje dane, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, także w celu poinformowania Cię, czy wygrałeś. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach zorganizowania i przeprowadzenia konkursów znajdują się ich regulaminach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli zdecydujesz się na udział w konkursie, którą możesz wycofać w każdym czasie – w tym celu skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami. Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, realizacja niektórych z powyżej opisanych celów może okazać się niemożliwe (na przykład nie mając danych kontaktowych, możemy nie być w stanie wysłać do Ciebie zamówionych produktów).

4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 • Konsultantkom / Konsultantom, Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży
 • innym spółkom z grupy Avon (ich listę znajdziesz tutaj: 
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez Avon działalności gospodarczej
 • w przypadku danych osób, które nie wywiązują się z obowiązku dokonania płatności – podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem wierzytelności oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat sytuacji finansowej dłużników.
 • spółce przejmującej, dostawcom usług lub innym osobom trzecim w związku z zapłatą, negocjacjami lub zakończeniem transakcji, w ramach której następuje przejęcie Avon bądź połączenie Avon z inną spółką lub przekazanie całości bądź części aktywów Avon
 • organom administracji publicznej.

Przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach (w tym w celu zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą działać jako administratorzy danych osobowych) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Avon stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, które są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważanych za zapewniające niższy poziom ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy wsparcia i utrzymania systemów IT podpisali klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub stosują inne prawnie dopuszczalne zabezpieczenia takiego transferu danych. W celu uzyskania więcej informacji na temat stosowanych standardów zabezpieczeń skontaktuj się z nami.

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Informacje dotyczące procesu zamówień będą przetwarzane przez Avon przez 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym zamówienie zostało zrealizowane. Avon może przetwarzać dane osobowe przez okres pozostawania klientem Avon. Decydując o tym, jak długo należy przetwarzać dane osobowe po zrealizowaniu zamówień, bierzemy pod uwagę wszelkie bieżące zobowiązania (np. przechowywanie informacji dla celów księgowych) lub okres czasu niezbędny na dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat konkretnych terminów, skontaktuj się z nami.

Twoich dane osobowe przestaną być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu lub gdy wycofasz zgodę na takie przetwarzanie (w przypadku, w którym taka zgoda została udzielona).

6. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Avon i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoich dane osobowe, prosimy o kontakt. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij e-mail na adres pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA. Dodatkowa opcja e-mail: klub.avon.polska@gmail.com

8. Zmiany w Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Każdą nową wersję niniejszej Polityki prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie i inne technologie

Polityka dotycząca plików Cookie

Polityka plików cookie („Polityka”) dotyczy różnych typów plików cookie lub podobne technologii, które mogą być stosowane w związku ze stroną internetową Avon, z której użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki plików cookie („Witryna”), oraz opisuje sposoby zarządzania tymi plikami / technologiami. Zmiany Polityki mogą być dokonywane w każdym czasie, powiadomimy Cię, jeśli zmiany będą istotne. Informację o ostatniej aktualizacji znajdziesz pod przyciskiem: „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej Polityki w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Czym jest plik Cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony internetowej. Inne typy podobnych technologii działają w ten sam sposób, lub pobierają informacje już przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania danej witryny (takie jak wyraźne gify, piksele i cyfrowe odciski palców. Technologie te nazywamy „ciasteczkami”). Ciasteczka mogą być ustawiane przez właściciela witryny lub osobę trzecią. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania i wydajności stron internetowych. Strony internetowe mogą czytać i zapisywać te pliki, umożliwiając im rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie ważnych informacji ułatwiające korzystanie z witryny i nawigację. Niektóre pliki cookie, zwane „sesyjnymi plikami cookie”, wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie, zwane „trwałymi plikami cookie”, są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym również w okresie pomiędzy sesjami.

Z jakich plików Cookie korzystamy?

Poniżej wymieniono różne rodzaje plików cookie, które mogą być używane w Witrynie, wraz z przykładami (jeszcze niżej znajdziesz informacje na temat plików cookie faktycznie używanych w Witrynie). Pliki Cookie można podzielić na 4 główne typy.

Niezbędne pliki Cookie.

Są niezbędne do działania Witryny, umożliwiają poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej usług oferowanych w Witrynie i funkcjonalności. Bez tych plików Witryna nie będzie działać tak płynnie, jak byśmy tego chcieli, i możemy nie być w stanie zapewnić niektórych wymaganych usług lub funkcjonalności. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

Typ pliku cookie Opis
Koszyk Takie pliki cookie zapewniają, że produkty, które umieszczasz w koszyku, są nadal dostępne, gdy chcesz finalizować zakup (check out).
Dane do logowania  
Bezpieczeństwo Ciasteczka bezpieczeństwa służą do kontroli bezpieczeństwa.

Performance Cookies

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane informacje są i służą wyłącznie do monitorowania Witryny i poprawy jej działania. Na przykład takie pliki cookie pokazują nam, które podstrony są najczęściej odwiedzane w Witrynie, pomagają rejestrować trudności, które odwiedzający napotykają korzystając z Witryny, oraz pokazują, czy reklamy są skuteczne. To pozwala nam ustalić ogólne wzorce korzystania z Witryny. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

Typ pliku Cookie                            Opis Jak zarządzać plikami cookie
Google Analytics Pliki cookie Google Analytics gromadzą zagregowane dane statystyczne, aby poprawić prezentację Witryny i nawigację. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Pliki cookie Adobe Omniture analytics gromadzą zagregowane dane statystyczne, aby poprawić Prezentację witryny i nawigację. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Funkcjonalne pliki Cookie

Te pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane podczas korzystania z Witryny. Umożliwiają udostępnianie ulepszonych, bardziej osobistych funkcje, na przykład mogą zapamiętywać preferencje marketingowe, takie jak włączanie lub wyłączanie możliwości otrzymywania e-maili marketingowych. Pliki te mogą również służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych części Witryny, które można dostosować. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które prosiłeś, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów:

Typ pliku cookie Opis
Język Językowe pliki cookie służą do przechowywania wybranego języka i wyświetlania prawidłowych opcji.
Lokalizacja Twój przybliżony adres (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) określony przez adres IP zostaje zachowany w celu automatycznego wyboru właściwego kraju i pokazania sprzedawców detalicznych na danym obszarze.
Strona wyjściowa Strona wyjściowa (witryna odwiedzona przed odwiedzeniem naszej witryny) może zostać zarejestrowana, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje
Ostatnia wizyta I aktywność Data ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są rejestrowane, aby zapewnić ci aktualizację „zmian w witrynie od ostatniej wizyty” i lepiej zrozumieć twoje preferencje.
Ostatnio oglądane wideo Data i tytuł ostatnio oglądanego filmu są rejestrowane, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje.
Pliki cookie typu Flash Pliki cookie Flash służą do odtwarzania treści audio i wideo.
Historia przeglądanych stron Pliki cookie historii stron służą do śledzenia sekwencji odwiedzanych stron. Jeśli podczas odwiedzania Witryny pojawi się komunikat o błędzie, informacje o pliku cookie zostaną zapisane w pliku dziennika w celu zgłoszenia błędu i rozwiązania.

Pliki cookie służące do targetowania lub reklamy (Targeting cookies)

Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej Witryny. Firmy te mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla Ciebie i dostosowane do Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

Z jakich plików cookie korzysta Avon?

Pliki cookie podmiotów trzecich powszechnie używane w tej Witrynie wymieniono w poniższej tabeli. Staramy się aktualizować tę listę na bieżąco. W każdym przypadku możesz zarządzać wszystkimi plikami cookie i innymi technologiami śledzenia używanymi w tej Witrynie za pomocą naszego narzędzia do ustawiania preferencji plików cookie

*Ustawienia plików Cookies* (hiperłącze)

Jak zarządzać plikami cookie?

Możesz odrzucić lub zaakceptować pliki cookie z Witryny w dowolnym momencie, odwiedzając

*Ustawienia plików Cookies* hiperlacze

lub korzystając z ustawień plików cookie w przeglądarce. Informacje na temat procedury, którą należy zastosować w celu włączenia lub wyłączenia plików cookie przy użyciu narzędzia Avon związanego z zarządzaniem plikami cookie, są dostępne pod linkiem podanym powyżej. Informacje na temat procedury włączania lub wyłączania plików cookie w przeglądarce można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej za pośrednictwem ekranu pomocy. Informacje na temat często używanych przeglądarek można znaleźć w następującej witrynie, która nie jest powiązana z Avon, http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie są wyłączone, nie wszystkie funkcje strony mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

Cofnięcie zgody, nie powoduje to automatycznego usunięcia plików cookie, które są już na Twoim urządzeniu zgodnie z Twoją poprzednią zgodą. Musisz ręcznie usunąć te pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w przeglądarce internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij wiadomość e-mail na adres global.privacy@avon.com lub pl.daneosobowe@avon.com lub napisz do Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.

 Dodatkowa opcja: klub.avon.polska@gmail.com